Добре дошли

Добре дошли в страницата на студиото за психологично консултиране и подкрепа на новородени, бебета и деца – гр. Бургас

 

През 30-те години на миналия век сред повечето юнгиански аналитици се е считало, че източник на проблемите у детето са по-скоро следствие на неразрешени конфликти между родителите и/или на лични неразрешени конфликти на един от родителите или на двамата родители.

Майкъл Фордъм прави революция сред представителите на тази психотерапевтична школа, като добавя към горното твърдение, че децата имат свои,  вътрешни конфликти, които се дължат на преживяванията от вътрешния им психичен свят – субективните им възприятия и фантазии. С тази негова идея започва нова вълна в юнгианската психотерапия за деца в Лондон, като се започват обследвания на бебета от първите им дни до втората им година и приемане на концепциите на Доналд Уиникът, Мелани Клайн и Уилфред Бион като изключително близки до  юнгианската детска психотерапия.

В студиото за психологично консултиране и подкрепа на новородени, бебета и деца – гр. Бургас се извършват психологични консултации на родители относно техните новородени, бебета и деца в духа на лондонската школа по юнгианската психотерапия на деца, която се основава на базисните психоаналитични концепции, аналитичната психология създадена от Карл Густав Юнг и най-вече на концепциите на Майкъл Фордъм, който прилага аналитичната психология към психологията на детското развитие и до концепцията за обектните отношения на Мелани Клайн.

Консултативните сесии с новородените и бебетата се извършват заедно с родителите, а сесиите с деца се провеждат с и без присъствието на родителите в зависимост от отделните случаи.

Психологичното консултиране на новородените, бебетатаи и децата цели осветляване на онези важни моменти по време на развитието им, които са важни за структиурирането на Аз-а – основата за изграждането на една зряла личност.


За услугата

В нашето забързано ежедневие натискът и изискванията на външния свят, както и непризнатите и/или подтиснати емоционални стресори допринасят за всеобща фрустрация, гняв и негодувание в семейната среда и общностите, членовете на които се чувстват дълбоко отчуждени. Това довежда до нарушаване на интимността и взаимодействието между детето и родителя. 

Психологичните консултации целят осъзнаването на емоциите, тяхната амбивалентност, което е превенция за „натравяне“ на психичната атмосфера в семейната среда. Когато се предостави възможност на дете или възрастен да сподели своя скрита емоция пред трето лице, което се явява професионалиста, в сигурна и защитена среда, това дава възможност за преоценка или нов поглед върху моментната ситуация, по дълбоко разбиране на себе си и другия/те и за поява на прозрения необходими за разрешаване на актуални проблеми или изисквания на външния свят.

От моя опит и натрупаните до сега знания мога да заявя, че психологическото консултиране на родители, които планират или очакват дете, на тези с новородени или бебета, е с критично значение за развитието на една зряла личност. Вече е повече от ясно за съвременната наука за душата, че първите три години от живота на човека са траен фундамент от негова личност, който почти не подлежи на промяна.

Ето защо консултирането относно психологичното раждане на бебето, стадиите на процеса на индивидуация и отделяне, през които то преминава, модели на взаимодействие между майката и бебето, за първата криза в живота на бебето и други важни теми е изключително важно за благоприятното психическо развитие на детето и превенция на нарушаването му.

Консултацията на деца, чрез топло, съчувствено отношение и взаимодействие, им помага да се почувстват психологически сигурни. По този начин се проявява способността им за самолечение, трансформация, а също така се подпомага преодоляването на задръжките в развитието и реализиране на заложените потенциали.

Заедно с речта, играта на децата е кулминацията на репрезентационната интелигентност в този ранен период на развитие. Чрез нея се отреагирват вътрешнопсихични конфликт, които с помощта  на психолога се разрешават и у децата се намалява безпокойството, агресията, научават се да артикулират чувствата си, което им помага да се адаптират по-добре към взаимоотношенията си с възрастните, които се грижат за тях и с връстниците си.

За мен

за мен

            Казвам се Борис Савов и съм с образователни степени бакалавър по „Психология“ и магистър по „Психологично консултиране“. Интересът ми към тази наука се породи от поредицата за вещиците от „Светът на диска“ на сър Тери Пратчет. Една от тях, баба Вихронрав, бе веща в „главознанието“ и имаше умението да вижда хората такива каквито са…

От 2013 г.  практикувам професията психолог в социална услуга за деца. Именно възможността да работя по завършената специалност ме накара да задълбоча знанията си и да придобия умения свързани с психотерапията на деца. През същата година започнах обучение в магистърската програма „Психологично консултиране“. През 2014 г.  започнах след дипломна квалификация за психотерапевт с юнгианска насоченост в Българското Общество по Аналитична Психология „Карл Густав Юнг”. След около година работа по дипломната си работа на тема „Аналитичен подход при консултирането на деца в ранна детска възраст“ успях успешно да я защитя през 2018 г. и да придобия магистърска степен. Дипломната ми работа е плод от опита ми в социалната услуга за деца, обучението ми в магистърската програма, обучението ми в Българското Общество по Аналитична Психология „Карл Густав Юнг“ (което продължава и до момента), както и познанията ми от трудове на пост юнгиански автори и психоаналитици като Майкъл Фордъм, Мара Сидоли, Миранда Дейвис, Густав Боувензийпен, Френсис Уикс, Ерих Нойман, Джон Алън, Уилфред Бион, Доналд Уиникът, Филис Грийнейкър, Хана Сийгъл и др.

Професионалният ми опит с, придобиването на знания и умения от гореспоменатите курсове и трудове са  в основата на частната ми практика в студиото за психологично консултиране, в която имам възможност да подпомагам психологичното развитие  на новородени, бебета, деца.

Завършено образование:

  • Завършена образователна степен бакалавър по специалност „Психология“.
  • Завършена магистърска степен по специалност „Психологично консултиране“.

Преминати следдипломни обучения:

  • Сертифицирано обучение за работа с Детски Аперцептивен Тест – САТ
  • 2 модула обучение за „ЕЕГ-БИОФИЙДБЕК Специалист
  • Участие в семинари организирани от Българското Общество по Аналитична Психология с водещи юнгиански аналитици от България и чужбина – 196 часа

    Участие в групови супервизии с водещ юнгиански психотерапевт – 50 часа

    Личен опит в юнгиански ориентирана психотерапия – 50 часа

Контакти

...

Борис Савов

Запитване за час

*
*

Facebook

Езиков център „Бон Шанс“